INFORMACJE dotyczące recyklingu (WEEE) oraz § 18 ustawy o bateriach:

RECYKLING:

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy całej Unii Europejskiej i innych krajów europejskich posiadających odrębny system zbiórki)
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego, produkt powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie, który może być spowodowany nieprawidłową utylizacją. Recykling materiałów przyczyni się do ochrony naszych zasobów naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy, firmą zajmującą się zbiórką odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

§ 18 EU – Battery law:

Ponieważ sprzedajemy rejestratory czasu pracy i urządzenia do pomiaru czasu, które zawierają baterie i akumulatory, jesteśmy zobowiązani do przypomnienia Państwu o tym zgodnie z ustawą o bateriach (BattG): Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów domowych, ale są Państwo prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Stare baterie mogą zawierać szkodliwe substancje, które przy niewłaściwym składowaniu lub utylizacji mogą szkodzić środowisku lub zdrowiu. Baterie mogą być nie tylko szkodliwe dla środowiska, ale mogą zawierać również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel i nadają się do recyklingu. Prosimy o korzystanie z pojemników na baterie w najbliższej okolicy (np. w handlu lub w komunalnych punktach zbiórki). Przekreślony pojemnik na kółkach oznacza, że NIE wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Dodatkowo następujące symbole mają następujące znaczenie, patrz ten znak:

PB: Bateria zawiera ołów

CD: Bateria zawiera kadm

Hg: Bateria zawiera rtęć

Więcej informacji można znaleźć na stronach regionalnych centrów utylizacji odpadów lub recyklingu.